Condolence & Memory Journal

Candle

In our memory and in our thoughts! RIP...

Posted by Talena Ngo - Worcester, MA - Friend   September 11, 2017

Thanh kinh chia buon cung gia dinh. Cau nguyen cho huong hon bac som ve mien cuc lac.

Gia Dinh Binh Quyen tu Viet Nam

Posted by Binh Nguyen - Lawrence, MA - Friend   September 19, 2016

Thây mặt cho toàn thể anh em trong Hội Thương Gia tại Massachusetts, thành thật chia buồn củng gia đình anh chị, mong gia đinh anh chị cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Posted by Talena Thu Ngo - Dorchester, MA - Friend   September 13, 2016